Logotype for print

Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd

2021-05-03

Miljödepartementet
(SOU 2020:78)

Svensk Försäkring noterar att betänkandet lyfter fram att klimatförändringarnas effekter, t ex höjd havsnivå, kommer att påverka strandskyddet framledes. Dock menar vi att konsekvenserna av höjd havsnivå inte återspeglas fullt ut i de förslag som läggs fram. Förslagen tycks i stor utsträckning utgå från dagens förhållanden.