Logotype for print

Tillägg till remiss med förslag till ändrade regler om krav på insikt och erfarenhet för övervakande aktuarier

2021-12-15

Finansinspektionen FI dnr 17-6098

Svensk Försäkring avstår från att yttra sig över ovan angiven remiss.