Logotype for print

Slutremiss i frågan om pensionsprognosålder i pensionsbranschens standard

2021-11-15

Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten har översänt på remiss ett frågeformulär gällande fyra olika alternativ till utformningen av standarden vad gäller pensionsprognosålder.