Logotype for print

Riskskatt för kreditinstitut

2021-06-18

Finansdepartementet

Svensk Försäkring avstår från att yttra sig över de förslag som lämnas i utkastet till lagrådsremiss Riskskatt för kreditinstitut. Svensk Försäkring vill dock framhålla följande.