Logotype for print

Regellättnader på värdepappers-marknaden och några frågor om referensvärden

2021-05-19

Finansdepartementet

Svensk Försäkring avstår att yttra sig om promemorians förslag till lagstiftningsåtgärder med anledning av ändringar i direktiv och förordningar som reglerar värdepappersmarknader inom EU.

Svensk Försäkring
Magnus Vesterlund                            Jonas Söderberg