Logotype for print

Radiologiska skador - skadestånd, säkerheter, skadereglering

2021-06-17

Miljödepartementet
(SOU 2021:10)

Svensk Försäkring har inbjudits att yttra sig över betänkandet Radiologiska skador – skadestånd, säkerheter, skadereglering (SOU 2021:10).

Svensk Försäkring ställer sig bakom de slutsatser som anförs i betänkandet.

Svensk Försäkring
Mats Galvenius                                  Staffan Moberg