Logotype for print

Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer

2021-10-15

Finansdepartementet
(SOU 2021:57)

Svensk Försäkring har beretts tillfälle att lämna yttrande över förslagen i betänkandet Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer.

Svensk Försäkring anser, med utgångspunkt i försäkringsbranschens perspektiv, att de förslag som läggs i betänkandet är välövervägda, adekvata och nödvändiga. Förslagen innebär avsevärda förbättringar i folkbokföringssystemet och utgör således ett stort steg i rätt riktning till ett säkrare och bättre system.