Logotype for print

Konsultation om EU-kommissionens förslag på området bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

2021-08-23

Finansdepartementet

Sammanfattning

Svensk Försäkring välkomnar EU-kommissionens ambition att förbättra penningtvättsregelverket. Ett välfungerande regelverk är grundläggande för verksamhets­ut­övar­nas ar­be­te mot penningtvätt och terrorism­finansiering, något som är en prioriterad fråga för försäkringsföretagen.