Logotype for print

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering

2021-01-27

Finansdepartementet

Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss. Svensk Försäkring avstår från att yttra sig.

Svensk Försäkring
Johan Lundström