Logotype for print

Kommuner mot brott

2021-10-22

Justitiedepartementet
(SOU 2021:49)

Svensk Försäkring har beretts tillfälle att lämna yttrande över förslagen i betänkandet Kommuner mot brott.

Svensk Försäkring anser att de förslag som läggs i betänkandet innebärande en ny lag som reglerar kommunernas brottsförebyggande arbete, att det ska upprättas (och uppdateras) en lägesbild och åtgärdsplan samt att kommunerna har samordningsansvar, i grunden är bra. Likaså är det bra, och av största vikt, att frågorna förs högt upp i den kommunala strukturen för att få den prioritet och det fokus som är nödvändigt.