Logotype for print

Handlingsplan för förebyggande verksamhet enligt LSO

2021-01-15

Västerås Stad

Svensk Försäkring har tagit del av remissutgåvan till handlingsplan för förebyggande verksamhet enligt LSO. Övergripande anser vi att det är en väl genomarbetad plan där en gedigen kartläggning av riskerna genomförts och i anslutning till dess föreslagit ett antal åtgärder. Vi finner att det emellertid finns anledning att peka på några delar i syfte att förbättra planen och planeringen.