Logotype for print

Gode män och förvaltare – en översyn

2021-09-30

Justitiedepartementet (SOU 2021:36)

Svensk Försäkring har erhållit ovan nämnda betänkande på remiss och vill lämna följande synpunkter.

Inledningsvis vill Svensk Försäkring framföra att försäkringsbranschen är positiv till merparten av de föreslagna förändringarna. Det finns goda förutsättningar att åtgärderna kommer att leda till de förbättringar som utredningsarbetet syftat till. Yttrandet avgränsas dock till de förslag som har direkt betydelse för försäkrings- och tjänstepensionsföretagens verksamhet.