Logotype for print

Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler

2021-03-19

Finansdepartementet

Svensk Försäkring är medlem i Näringslivets Skattedelegation (NSD) och deltar i delegationens yttrande. Svensk Försäkring ansluter sig till vad som har förts fram av NSD, med följande tillägg till frågan 3.