Logotype for print

Förutsättningar för att reprocessa och återanvända medicinska engångsprodukter i Sverige

2021-03-16

Socialdepartementet

Svensk Försäkring har en stark förståelse för ambitionen att finna möjligheter att genom reprocessa medicinskt engångsmaterial kunna medföra miljömässiga, klimatmässiga och ekonomiska fördelar för samhället.