Logotype for print

Förslag till nya regler om årlig resultatrapportering för värdepappersfonder och specialfonder

2021-06-30

Finansinspektionen

Svensk Försäkring har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag till ändrade föreskrifter och avstår från att yttra sig.

Svensk Försäkring
Magnus Vesterlund