Logotype for print

Förslag till ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd

2021-10-11

Bokföringsnämnden

Vi välkomnar Bokföringsnämndens (BFN, nämnden) ambition att förtydliga regler kring upprättande och undertecknande av finansiella rapporter.