Logotype for print

Förslag rörande förarbevis för vattenskoter

2021-02-04

Infrastrukturdepartementet

Såsom påpekas i promemorian berörs försäkringsbolagen av den kommande lagstiftningen. Mot den bakgrunden vill Svensk Försäkring, såsom försäkringsföretagens branschorganisation, inkomma med ett yttrande även om vi inte inbjudits som remissinstans.