Logotype for print

Förslag om upphävande av ELSÄK-FS 2006:1

2021-06-10

Elsäkerhetsverket

Svensk Försäkring har inget att erinra mot att rubricerad föreskrift upphävs mot bakgrund av de skäl som anges i konsekvensutredningen.

Svensk Försäkring
Staffan Moberg