Logotype for print

Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen

2021-12-16

SOU 2021:60

Svensk Försäkring avstår från att yttra sig över ovan angivet betänkande.