Logotype for print

Ett nytt regelverk för bygglov

2021-10-19

Finansdepartementet
SOU 2021:47

Den svenska försäkringssektorn och dess försäkringstagare har ett starkt intresse av att byggnader uppförs med fullgod kvalitet och under de rätta förutsättningarna. Mot den bakgrunden vill Svensk Försäkring – såsom representant för de svenska försäkringsbolagen – avlämna yttrande trots att vi inte inbjudits såsom remissinstans.