Logotype for print

Ett moderniserat konsumentskydd

2021-05-21

Finansdepartementet
(SOU 2021:17)

Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss. Svensk Försäkring avstår från att yttra sig.

Svensk Försäkring
Johan Lundström