Logotype for print

Ersättning till brottsoffer

2021-10-27

Justitiedepartementet (SOU 2021:64)

Svensk Försäkring har inbjudits att yttra sig över rubricerat betänkande och vill härmed avge följande yttrande.