Logotype for print

En utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar

2021-06-28

Finansdepartementet

Svensk Försäkring tillstyrker promemorians förslag.

Vi delar slutsatsen att i förevarande fall överväger fördelarna med förslaget nackdelarna med retroaktiv lagstiftning. Men vi vill samtidigt med skärpa understryka vikten av att i framtida lagstiftningsarbete verkligen värna principen om att lagstiftning på förmögenhetsrättens område som huvudregel inte ska ges retroaktiv verkan.