Logotype for print

En gemensam angelägenhet

2021-04-12

Finansdepartementet (SOU 2020:46)

Svensk Försäkring tackar för möjligheten att lämna synpunkter på rubricerat betänkande. Vi lämnar inledningsvis några övergripande synpunkter, men i övrigt begränsar sig vårt yttrande till de rekommendationer och bedömningar som berör försäkring.