Logotype for print

Det skatterättsliga företrädaransvaret – en översyn

2021-03-26

Finansdepartementet
(SOU 2020:60)

Svensk Försäkring är medlem i Näringslivets Skattedelegation (NSD) och deltar i delegationens yttrande. Svensk Försäkring ansluter sig till vad som har förts fram av NSD och har inte några ytterligare synpunkter.

Svensk Försäkring
Johan Lundström