Logotype for print

Beräkning av genomsnittsräntor och ett index för referensräntan Swestr

2021-05-04

Sveriges Riksbank

Svensk Försäkring avstår från att lämna synpunkter på Riksbankens remiss om referensräntan Swestr.

Svensk Försäkring
Magnus Vesterlund                            Jonas Söderberg