Logotype for print

Avgifter hos Finansinspektionen

2021-08-25

Finansinspektionen

Svensk Försäkring har inte några invändningar mot förslagen i ovan angiven remiss som rör försäkrings- och tjänstepensionsföretag och vi avstår i övriga delar från att yttra oss.

Svensk Försäkring
Johan Lundström