Logotype for print

Avgift vid prövning av en tvist vid Allmänna reklamationsnämnden och en ny möjlighet till omprövning

2021-03-12

Finansdepartementet

Svensk Försäkring, som är försäkringsföretagens branschorganisation, önskar med anledning av rubricerad remiss lämna följande synpunkter.