Logotype for print

Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen

2021-10-06

Arbetsmarknadsdepartementet
Ds 2021:24

Svensk Försäkring har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss. Vi avstår från att kommentera förslagen.

Svensk Försäkring
Eva Erlandsson                                                     Magnus Vesterlund