Logotype for print

Andra chans för krisande företag - En ny lag om företagsrekonstruktion

2021-05-12

Justitiedepartementet
(SOU 2021:12)

Svensk Försäkring har inte någon invändning mot förslaget att försäkrings- och tjänstepensionsföretag inte ska omfattas av lagen om företagsrekonstruktion och lagen om offentlig skulduppgörelse. I övrigt avstår vi från att yttra oss över remissen.

Svensk Försäkring
Johan Lundström