Logotype for print

Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

2020-03-24

Justitiedepartementet

Svensk Försäkring tillstyrker förslagen i ovan angiven remiss.