Logotype for print

Sverige och bankunionen

2020-04-02

Finansdepartementet
SOU 2019:52

Svensk Försäkring avstår att yttra sig om betänkandets analys av innebörden av ett eventuellt svenskt deltagande i Europeiska bankunionen.

Svensk Försäkring
Magnus Vesterlund                            Jonas Söderberg