Logotype for print

Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden

2020-01-27

Finansdepartementet

Svensk Försäkring avstår från att yttra sig över ovan nämnda förslag.

Svensk Försäkring                                  Svensk Försäkring
Johan Lundström                                   Anna Hall