Logotype for print

Sekretess i ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

2020-04-03

Finansdepartementet

Svensk Försäkring har inte några invändningar mot att sekretess ska gälla i ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner. Som konstateras i promemorian behövs då en sekretessbrytande bestämmelse för att SPV som valcentral och administratör av den statliga tjänstepensionen ska ”kunna förse de enskilda försäkringsgivarna med den information som är nödvändig för att dessa ska kunna meddela och utforma en viss typ av pensionsförsäkring i enlighet med pensions­spararens val.”