Logotype for print

Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen

2020-04-27

Finansdepartementet SOU 2019:59

Svensk Försäkring har beretts tillfälle att lämna yttrande över förslagen i betänkandet Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen och framför härmed följande synpunkter.