Logotype for print

Riksbankens nya referensränta

2020-10-21

Sveriges Riksbank

Svensk Försäkring avstår att yttra sig om Riksbankens förslag till en ny referensränta.

Svensk Försäkring
Magnus Vesterlund                            Jonas Söderberg