Logotype for print

Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

2020-07-03

Justitiedepartementet

Svensk Försäkring har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss. Vi avstår från att kommentera förslagen.

Svensk Försäkring
Magnus Vesterlund