Logotype for print

Resegarantilagen och vouchrar

2020-06-24

Kammarkollegiet

Svensk Försäkring har inbjudits att lämna synpunkter till Kammarkollegiet avseende de problem som kan uppkomma till följd av att vouchrar erbjuds för inställda paketresor istället för återbetalning av förskotterade medel.