Logotype for print

Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor och tjänster

2020-06-04

Finansdepartementet

Svensk Försäkring har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna promemoria och ansluter sig till vad Näringslivets Skattedelegation har anfört i sitt yttrande.

Svensk Försäkring

Magnus Vesterlund                                               Eva Erlandsson
Chefsekonom                                                       Senior ekonom