Logotype for print

Omställningsstöd till företag för perioden maj - juli 2020

2020-09-21

Finansdepartementet

Svensk Försäkring begränsar sitt yttrande till de delar som berör försäkringar.