Logotype for print

Ökad trygghet för visselblåsare

2020-10-08

Arbetsmarknadsdepartementet
SOU 2020:38

Svensk Försäkring inskränker sitt remissvar till frågan om hur utredningen har tolkat begreppet förvaltnings- lednings- och tillsynsorganet. I övrigt avstår vi från att yttra oss.