Logotype for print

Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag

2020-06-23

Finansdepartementet
SOU 2020:12

Svensk Försäkring avstår från att yttra sig över ovan angivet betänkande.


Svensk Försäkring
Johan Lundström