Logotype for print

Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet

2020-10-01

Finansdepartementet

Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter i rubricerat ärende. Svensk Försäkring avstår från att yttra sig.

Svensk Försäkring
Magnus Vesterlund                                                  Sara Bergström