Logotype for print

Ny lag om källskatt på utdelning

2020-06-30

Finansdepartementet Ds 2020:10

Svensk Försäkring tillstyrker förslaget om utländska försäkringsgivares skattskyl­dighet till källskatt på utdelning hänförlig till en försäkring eller tjänstepension när försäkringstagaren är skattskyldig till avkastningsskatt (avsnitt 5.4.8). Svensk Försäkring avstår i övrigt från att yttra sig över förslagen.

Svensk Försäkring
Johan Lundström