Logotype for print

Några frågor om clearing av OTC-derivat och om transaktioner för värdepappersfinansiering

2020-02-11

Finansdepartementet

Svensk Försäkring avstår att yttra sig om promemorians förslag till ändringar av lagstiftningen gällande clearing av OTC-derivat och transaktioner för värdepappersfinansiering.

Svensk Försäkring                                          Svensk Försäkring
Magnus Vesterlund                                        Jonas Söderberg