Logotype for print

Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner samt vissa andra inkomstskattefrågor

2020-05-06

Finansdepartementet

Svensk Försäkring avstår från att yttra sig över ovan angiven promemoria.

Svensk Försäkring
Johan Lundström