Logotype for print

Långtidsutredningen 2019

2020-04-15

Finansdepartementet
SOU 2019:65

Svensk Försäkring har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande och har inget att erinra mot förslagen.

Svensk Försäkring
Magnus Vesterlund