Logotype for print

Kontroll för ökad tilltro

2020-10-15

Finansdepartementet
(SOU 2020:35)

Svensk Försäkring har beretts tillfälle att lämna yttrande över förslagen i betänkandet Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.