Logotype for print

Konkursförfarandet

2020-03-12

Justitiedepartementet
Ds 2019:31

Svensk Försäkring välkomnar förslagen som innebär ett tydliggörande av bevakningsfriheten för vissa fordringar i livförsäkrings- och tjänstepensionsföretag samt kretsen av ersättningsberättigade. Detsamma gäller förslaget om att ersätta begreppet livförsäkringsbolag med livförsäkringsföretag.

I övriga delar avstår Svensk Försäkring från att yttra sig över förslagen.

Svensk Försäkring                                      Svensk Försäkring
Johan Lundström                                       Anna Hall