Logotype for print

Justerande bestämmelser avseende avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto

2020-05-06

Finansdepartementet

Svensk Försäkring avstår från att yttra sig över ovan angiven promemoria.

Svensk Försäkring
Johan Lundström